Laserski samitu u Zagrebu

Putujuća manifestacija Laserski samit gostovala je po prvi put u Kući za ljude i umjetnost Lauba na samo 442 kilometra od Beograda. Više o ovom događanju naroda na:

vizkultura.hr

Metaklinika-Laserski-Samit

Putujuća manifestacija Laserski samit gostovala je po prvi put u Kući za ljude i umjetnost Lauba na samo 442 kilometra od Beograda. Više o ovom događanju naroda na:

vizkultura.hr