Tuna Fish

Tuna Fish je filmska produkcija iz Beograda. Ideja ovog vizeulenog identeta je bila da bude ekpresivan, artistički i da bude što udaljeniji od ideje formalnog korporativnog identiteta. Sa jedne strane ovaj idenitet je vrlo jednostavan i komunikativan a sa druge strane nudi u sebi veliki mogućnost za bezbroj interpretacija i potencijalnih primena, od printa, preko animacije i digital-a.

Metaklinika-Tuna-Fish-00

Tuna Fish je filmska produkcija iz Beograda. Ideja ovog vizeulenog identeta je bila da bude ekpresivan, artistički i da bude što udaljeniji od ideje formalnog korporativnog identiteta. Sa jedne strane ovaj idenitet je vrlo jednostavan i komunikativan a sa druge strane nudi u sebi veliki mogućnost za bezbroj interpretacija i potencijalnih primena, od printa, preko animacije i digital-a.

Metaklinika-Tuna-Fish-01
Metaklinika-Tuna-Fish-02
Metaklinika-Tuna-Fish-03
Metaklinika-Tuna-Fish-04
Metaklinika-Tuna-Fish-06
Metaklinika-Tuna-Fish-05
Metaklinika-Tuna-Fish-07

Metaklinika-Tuna-Fish-08
Metaklinika-Tuna-Fish-09

Klijent: Tuna Fish Studio
CD: Lazar Bodroža, Nenad Trifunović
D: Lazar Bodroža
Web developer: Andreja Sokolović
Godina: 2015


Još projekata