Godišnji izveštaj 2017

NIS je najveća energetska kompanija u jugoistočnoj Evropi za koju godinama radimo dizajn Izeštaja o poslovanju i održivom razvoju.

NIS je najveća energetska kompanija u jugoistočnoj Evropi za koju godinama radimo dizajn Izeštaja o poslovanju i održivom razvoju.

Za Izveštaj o poslovanju smo koristili korporativne boje, crno-bele fotogragije i tvrd, jak, izražajan prelom. U Izveštaju o održivom razvoju koristili smo zelenu gamu. Korice Izveštaja o poslovanju su od reflektujućeg materijala u kome se možete ogledati.

Izbor materijala i fotografija, tipografija i grafika ilustruju napredak spojen sa inovacijama, tehnologiom i idejama. Oba izveštaja su spakovana u kutije koje funkcionišu kao paket u kojima se nalaze sveska, olovka i razglednice.

Klijent: NIS a.d.
ACC: Nenad Vulović
CD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
AD: Sandra Milanović
I: Ivan Kostić
D: Sandra Milanović, Monika Lang, Ivan Kostić
Godina: 2018.


Još projekata