Infografike

INFOGRAFIKE predstavljaju vizualizacije širokog spektra informacija koje radimo za potrebe časopisa “Moj Nis”. Svakog meseca kreiramo po jednu infografiku čiji sadržaj predstavlja neka od tema iz oblasti energetike, održivog razvoja, poslovanja i funkcionisanja kompanije Nis.

INFOGRAFIKE predstavljaju vizualizacije širokog spektra informacija koje radimo za potrebe časopisa “Moj Nis”. Svakog meseca kreiramo po jednu infografiku čiji sadržaj predstavlja neka od tema iz oblasti energetike, održivog razvoja, poslovanja i funkcionisanja kompanije Nis.

Simplifikovanje važnih i kompleksnih informacija u jednu grafičku formu predstavlja srž naše profesije. Rad na ovim infografikama koji podrazumeva eklektičnost stilova i inovativnost u pristupu temama postaje nezamenjivo profesionalno iskustvo.

Klijent: NIS a.d.
CD/AD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
I/D: Lazar Bodroža, Jovana Bogdanović, Sandra Milanović,
Ivan Kostić, Nenad Dickov, Aleksandar Savić
Godina: 2011-2015.


Još projekata