Laserski Samit

LASERSKI SAMIT jeftine grafike je manifestacija koja okuplja mlade kreativce iz oblasti dizajna, ilustracije i vizuelnih komunikacija sa ciljem da promoviše i afirmiše grafički dizajn široj publici.

LASERSKI SAMIT jeftine grafike je manifestacija koja okuplja mlade kreativce iz oblasti dizajna, ilustracije i vizuelnih komunikacija sa ciljem da promoviše i afirmiše grafički dizajn široj publici.

Ideja Laserskog samita je da prikaže kako u svedenim, gotovo nepostojećim produkcionim uslovima može da se napravi umetnički hepening koji ne samo da promoviše umetnike i problematizuje umetničku stvarnost već i stvara mikro tržište na licu mesta. Ovaj dvodnevni događaj potekao je iz Beograda, postoji preko 5 godina i gostovao je u Bazelu, Berlinu, Beču i Amsterdamu.

Radovi umetnika se štampaju na standardnom A4 kancelarijskom papiru, u crno-beloj tehnici. Poseban kvalitet ovog događaja je u tome da se svaki rad može kupiti po ceni od samo 1 evro. Sav prihod laserskog samita se ulaže u produkciju daljih događaja i štampanje publikacija sa radovima umetnika.

Klijent: Turbosutra
Koncept: Nenad Trifunivić, Lazar Bodroža, Željko Lončar, Monika Lang, Vladimir Tupanjac
Producent: Marko Radenković, Neda Šorak
Postavka izložbe: Nenad Trifunivić, Lazar Bodroža & Petokraka
Godina: 2010-

„All you can eat“ – viral video ad

CD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
DP: Dušan Đorđević
Animation: Miloš Gojković
Sound design: Aleksandar Protić
Music: Cita, Amza

„Umetnost na silu“ – viral video ad

CD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
I: Željko Lončar
DP: Nikola Mrdalj, Dušan Đorđević
Animation: Miloš Gojković
Sound design: Miloš Gojković, Milutin Milošević

„Umetnost do kraja“ – viral video ad

CD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
DP: Dušan Đorđević
3D animation: Spring onion
Animation: Miloš Gojković
Sound design: Aleksandar Protić
V.O.: Žarko Obračević

„For your own good“ – viral video ad

CD: Milutin Milošević, Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
DP: Dušan Petković
Sound design: Aleksandar Protić

„No regrets!“ – viral video ad

CD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
DP: Soraphotography, Lazar Bogdanović
Sound design: Aleksandar Protić


Još projekata