Nevidljivi strip

NEVIDLJIVI STRIP je kapitalno izdanje Narodne biblioteke Srbije premijerno predstavljeno na Sajmu knjiga u Lajpcigu 2011. godine. Nevidljivi strip je trostruka publikacija priređena i štampana na 3 jezika: nemačkom, engleskom i srpskom. U ovoj publikaciji je sublimirano poslednjih 30 godina alternativnog stripa u Srbiji.

NEVIDLJIVI STRIP je kapitalno izdanje Narodne biblioteke Srbije premijerno predstavljeno na Sajmu knjiga u Lajpcigu 2011. godine. Nevidljivi strip je trostruka publikacija priređena i štampana na 3 jezika: nemačkom, engleskom i srpskom. U ovoj publikaciji je sublimirano poslednjih 30 godina alternativnog stripa u Srbiji.

Poseban raritet kod ove publikacije predstavlja činjenica da je većina stripova u njoj, pre toga bila objavljena u niskotiražnim publikacijama koje nikad nisu zavedene pod ISBN brojevima, odnosno bile su u potpunosti “nevidjive” za Narodnu Biblioteku. Ovom publikacijom Narodna Biblioteka Srbije ih je verifikovala kao izdanja od “opšteg značaja”, a mi smo dali skroman urednički i dizajnerski doprinos.

Klijent: Narodna biblioteka Srbije
Urednik: Lazar Bodroža
CD/AD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
D: Ivan Kostić, Johanna Marcadé
Fotografija: Dušan Đorđević
Godina: 2011.


Još projekata