12 vulkanskih erupcija na Islandu

Za kalendar Landsbankinn iz Rejkjavika za 2018. godinu, u saradnji sa islandskom agencijom J&L (Jónsson & Le’macks), uradili smo 12 ilustracija reljefa na Islandu, nastalih kao posledica aktivnosti vulkana.

Za kalendar Landsbankinn iz Rejkjavika za 2018. godinu, u saradnji sa islandskom agencijom J&L (Jónsson & Le’macks), uradili smo 12 ilustracija reljefa na Islandu, nastalih kao posledica aktivnosti vulkana.