Energize, broj 8

Iz štampe je izašao osmi broj magazina Energize. Mi smo bili zaduženi za art direkciju, dizajn, prelom i ilustraciju. Glavne teme ovog broja bile su bezbednost i zdravlje zaposlenih u ovoj energetskoj kompaniji, unapređenje proizvodnje i poslovanje naftnih kompanija.

Iz štampe je izašao osmi broj magazina Energize. Mi smo bili zaduženi za art direkciju, dizajn, prelom i ilustraciju. Glavne teme ovog broja bile su bezbednost i zdravlje zaposlenih u ovoj energetskoj kompaniji, unapređenje proizvodnje i poslovanje naftnih kompanija.