Grafička ekspresija u praksi

Tuna Fish je nezavisna filmska produkcija iz Beograda. Ideja ovog vizeulenog identeta je bila da bude ekpresivan, artistički i da bude što udaljeniji od ideje formalnog korporativnog identiteta.

Tuna Fish je nezavisna filmska produkcija iz Beograda. Ideja ovog vizeulenog identeta je bila da bude ekpresivan, artistički i da bude što udaljeniji od ideje formalnog korporativnog identiteta.