Ljubav prema papiru, Europapir katalog 2016.

240 vrsta papira namenjenjih za 13 zemalja bečke kompanije Europapir.

240 vrsta papira namenjenjih za 13 zemalja bečke kompanije Europapir.