Multicolour

Upravo je tu! U našim rukama! Knjiga MULTICOLOUR (PALETTE No.02), zbirka ekspresivnih multikolornih radova, autori i studiji iz celog sveta! Uzgred smo imali plezir da dva naša rada (Nevidljivi strip i Ko je tebi Reihl-Kir?) budu uvršteni u ovu zbirku! MULTICOLOUR istražuje kako boje mogu postati efikasno sredstvo u savremenom dizajnu ambalaže, informacionih sistema, kao i prostornom dizajnu.

Upravo je tu! U našim rukama! Knjiga MULTICOLOUR (PALETTE No.02), zbirka ekspresivnih multikolornih radova, autori i studiji iz celog sveta! Uzgred smo imali plezir da dva naša rada (Nevidljivi strip i Ko je tebi Reihl-Kir?) budu uvršteni u ovu zbirku! MULTICOLOUR istražuje kako boje mogu postati efikasno sredstvo u savremenom dizajnu ambalaže, informacionih sistema, kao i prostornom dizajnu.