NIS kalendar 2015

U saradnji sa NIS-om i Novom Iskrom uobličili smo projekat „12 inovacija za održivu budućnost“. 12 orignalnih, autorskih i stilski različitih rešenja uspeli smo da povežemo u jedinstvenu formu kalendara uz pomoć informativnih grafičkih elemenata i jakog kolorita.

U saradnji sa NIS-om i Novom Iskrom uobličili smo projekat „12 inovacija za održivu budućnost“. 12 orignalnih, autorskih i stilski različitih rešenja uspeli smo da povežemo u jedinstvenu formu kalendara uz pomoć informativnih grafičkih elemenata i jakog kolorita.