Varničenje u Novoj iskri

Predavanje. Edukacija. Preispitivanje. Imali smo čast i ponos da održimo predavanje u Novoj Iskri nedaleko od budućeg naselja Beograd na vodi. Predavanje je nosilo skromni naziv: „Bildungsroman-Metaklinika: Autosugestija, teorija forme i slobodno tržište!“

Predavanje. Edukacija. Preispitivanje. Imali smo čast i ponos da održimo predavanje u Novoj Iskri nedaleko od budućeg naselja Beograd na vodi. Predavanje je nosilo skromni naziv: „Bildungsroman-Metaklinika: Autosugestija, teorija forme i slobodno tržište!“