QUANTUM MUSIC

QUANTUM MUSIC je projekat čiji cilj je da istraži vezu između muzike i kvantne fizike putem jednog sasvim novog naučno-umetničkog eksperimenta koji rezultira živim nastupom. Naša uloga u ovom živom nastupu bila je izrada animiranih vizualizacija koji zaokružuju celokupan događaj.

QUANTUM MUSIC je projekat čiji cilj je da istraži vezu između muzike i kvantne fizike putem jednog sasvim novog naučno-umetničkog eksperimenta koji rezultira živim nastupom. Naša uloga u ovom živom nastupu bila je izrada animiranih vizualizacija koji zaokružuju celokupan događaj.

Ukratko, ideja QUANTUM MUSIC projekta je stvaranje „muzike atoma“ korišćenjem tehnološkog interfejsa u vidu dva hibridna klavira specijalno kreirana za ovaj projekat, koji predstavljaju spoj akustičnog klavira i kombinacije analognih i digitalnih sintisajzera, i proučavanje kvantno-akustične reakcije koju atomi proizvode

U procesu vizualizacije ovog projekta oslanjali smo se na vrlo preciznu naučnu narativnu strukturu sa jedne i na ekspresivan retro-futuristički grafizam sa druge strane.

Client: LP DUO
ACC: Marina Nikolić
CD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
AD: Lazar Bodroža
D: Ivan Kostić, Lazar Bodroža
Animation: Miloš Gojković
Video: LUMINA Img
Year: 2017


Još projekata