Transkripti

„Transkripti“ je edicijia koju je pokrenula izdavačka delatnost CZKD-a u Beogradu. Povod za ovu ediciju je bila knijiga “Danilo Kiš: Između poetike i politike” (2011) a logičan nastavak edicije je knjiga Mirjane Miočinović „Nemoć očiglednog“(2015).

„Transkripti“ je edicijia koju je pokrenula izdavačka delatnost CZKD-a u Beogradu. Povod za ovu ediciju je bila knijiga “Danilo Kiš: Između poetike i politike” (2011) a logičan nastavak edicije je knjiga Mirjane Miočinović „Nemoć očiglednog“(2015).

Bio nam je veliki izazov da vizuelno uobličimo ovu ediciju, koja ne predstavlja samo zbirku transkripta i eseja, već i dragoceno svedočanstvo o prošlom vremenu. Knjiga o Danilu Kišu svedoči o životu i radu Danila Kiša i o odnosu današnjih intelektualaca prema njemu. Zbirka eseja „Nemoć Očiglednog“ secira društvena i politička kretanja u Srbiji poslednjih 25 godina.

Projekat: Edicija Transkripti
Klijent: CZKD Beograd
CD: Nenad Trifunović, Lazar Bodroža
AD/D: Nenad Trifunović
D: Ivan Kostić
Godina: 2011-2015.


Još projekata