Tuna Fish

Tuna Fish je filmska produkcija iz Beograda. Ideja ovog vizeulenog identeta je bila da bude ekpresivan, artistički i da bude što udaljeniji od ideje formalnog korporativnog identiteta. Sa jedne strane ovaj idenitet je vrlo jednostavan i komunikativan a sa druge strane nudi u sebi veliki mogućnost za bezbroj interpretacija i potencijalnih primena, od printa, preko animacije i digital-a.

Tuna Fish je filmska produkcija iz Beograda. Ideja ovog vizeulenog identeta je bila da bude ekpresivan, artistički i da bude što udaljeniji od ideje formalnog korporativnog identiteta. Sa jedne strane ovaj idenitet je vrlo jednostavan i komunikativan a sa druge strane nudi u sebi veliki mogućnost za bezbroj interpretacija i potencijalnih primena, od printa, preko animacije i digital-a.

Klijent: Tuna Fish Studio
CD: Lazar Bodroža, Nenad Trifunović
D: Lazar Bodroža
Web developer: Andreja Sokolović
Godina: 2015


Još projekata